Årsregnskab som video-statement - Hou Media

Brug årsregnskabet som video-statement!

Det er forår, højsæson for regnskaber, og en oplagt mulighed for at give indblik i  virksomhedens økonomi og dele de positive resultater med kunder, medarbejdere og aktionærer.

af Steffen Hou

 

Den bedste måde til dette er finansielle statementvideoer, hvor ledelsen orienterer relevante stakeholders om, hvordan virksomhedens strategi effektueres i virkelighedens verden med en positiv bundlinje som resultat. En direkte video-orientering fra ledelsen giver et fyldestgørende indblik i, hvorfor regnskabet ser ud, som det gør, og kan dermed være med til at afklare eventuelle  misinformationer eller bekymringer.

 

Video til både intern og ekstern kommunikation

Internt kan omdrejningspunkt være selskabets CEO, der fortæller, om medarbejdernes indsats har båret frugt, og hvordan de kan være med til at udvikle selskabet yderligere i det kommende regnskabsår. Interne videoer kan være ledelsens måde at takke medarbejderne for deres bidrag til virksomhedens  udvikling og vise, at mål og resultater kun er nået ved hjælp af dem, der fører ledelsens beslutninger ud i livet. Videoerne offentliggøres på alle selskabets interne kanaler fra intranet til skærmene i medarbejderkantinen.

Hou Media producerer også finansielle statementvideoer til ekstern brug. Selskabets CEO eller bestyrelsesformand orienterer investorer og samarbejdspartner om, hvorvidt det eksempelvis er lykkedes for selskabet at effektuere selskabets strategi, og om strategien har været den rigtige. En direkte orientering – på godt og ondt – fra selskabets ledelse kan være med til at afklare misinformation, skabe ro om virksomhedens kurs og skaber positiv opmærksomhed om den videre udvikling.

 

Videoer giver adgang til presseomtale

Videoerne offentliggøres på eksterne kanaler fra website til f.eks. Linkedin – eller sendes til medier som TV2 Finans, Børsen og JPTV. Hou Media har gentagne gange med stor succes produceret sådanne finansielle statementvideoer, der har været offentliggjort af bl.a. TV2, DR og diverse dagblades tv-redaktioner.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan gøre offentliggørelsen af din virksomheds årsregnskab til et positivt statement, ligesom vi har gjort for  f.eks. Maersk Group til Scandinavian Tobacco Group.

 

[button link=”http://houmedia.dk/kontakt/” size=”huge” text_size=”alpha”]Kontakt Hou Media[/button]