En god start på livet

Hou Media har produceret en animationsfilm for Komiteen for Sundhedsoplysning, der har til hensigt at sætte fokus på, hvordan nyfødte får en god start på livet ved at det bliver lettere for moderen at amme barnet i samarbejde med faderen. Filmen er bygget op omkring et nyt phd-projekt, som er støttet af Trygfonden og Komiteen for Sundhedsoplysning. I den forbindelse har Hou Media rådgivet om opbygning af animationsfilmen og varetaget alle led af produktionen.