Hvad er forskellen på film, video og web-tv? - Hou Media

Hvad er forskellen på film, video og web-tv?

Vi bliver som producenter ofte spurgt om forskellen på film, video og web-tv. Hos Hou Media har vi derfor valgt at definere svaret ud fra nogle simple kriterier: kvalitet og i hvilken sammenhæng produktionen indgår online.

af Steffen Hou

 

I gamle dage så man en film i biografen, video på MTV, og ingen havde hørt om web-tv. I dag, hvor mange bruger nettet til alle tænkelige medier, er grænserne blevet mere flydende, og der findes derfor næppe et rigtigt svar på spørgsmålet. Forvirringen bliver endnu større, hvis man tager begreber som corporate movies, online video, reklamefilm etc. i sin mund.

 

Film

Film er typisk produktioner, hvor man investerer flere kroner og mere tid i forhold til en video. En film kan fortsat være af få minutters varighed, men til gengæld har hvert enkelt minut været både mere tidskrævende og dyrere at producere end en ”normal video”. Der er kælet mere for både indhold og billedsiden. Så måske er den store forskel på de to produktioner i sidste ende noget så simpelt som kroner og ører.

Selvom, at denne produktion ikke har en dokumentar- eller biograffilms normale længde, fornærmer man næppe nogen ved at kalde det en film. Der er postet millioner af kroner i den smukke produktion, og der er tænkt mange tanker om hver enkelt lille klip. En rigtig flot FILM:

Men en film kan også produceres langt billigere og kortere end ”We Are Maersk” og fortsat betegnes som en film i vores univers. Igen, det afhænger af de ressourcer, der er investeret i filmen – fra tanke og ide til sidste klip:

 

Video

Video er et hurtigere og mindre ressourcekrævende medie. Videoer kan sagtens være af høj kvalitet, men tidsforbruget fra ide til færdigproduceret video er kortere end en filmproduktion. Typisk vil mange virksomheder vælge at lade en enlig videojournalist producere videoen, da behovet for kreativ sparring og kvalitetskravene ikke er så store som på en filmproduktion, hvor et helt hold af mennesker byder ind på både produktion og udvikling.

Ofte vil en video i øvrigt være kendetegnet ved et interview, hvor interviewet er ”tilsat” dækbilleder fra eksempelvis samtalesituationer mellem den interviewede og kolleger, transportbilleder og andre dækbilleder, som er forholdsvis hurtigt producerede:

 

Læs også: Tid til digital forårsrengøring

 

Web-tv

Nu bliver det svært for web-tv består ofte af en lang række videoer, der, hvis de optrådte alene, blot ville være – ja, videoer! Men i vores verden bliver videoerne til web-tv, når de indgår i et content flow. Altså som kendt fra avisernes tv-kanaler, hvor selvstændige videoer mixes sammen og afløser hinanden: Et godt eksempel er Jyllands-Postens web-tv.

Web-tv kan også være, hvis en virksomhed vælger at lave sin egen nyhedsudsendelse, hvor forskellige videoer kædes sammen i én udsendelse etc. Og ja så kan web-tv naturligvis også være de klassiske broadcast-stationers forsøg på at tage nettet i brug som selvstændig online kanal: Se fx TV2-nyhedernes indslag “Pind: Jeg savner Reagan“.

For os er web-tv altså i høj grad et spørgsmål om, hvordan man vælger rent teknisk at præsentere sine videoer.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om produktion af film, video og web-tv, eller hvordan du får mest ud af din video online.

 

[button link=”http://houmedia.dk/kontakt/” size=”huge” text_size=”alpha”]Kontakt Hou Media[/button]