Scandinavian Tobacco Group årsregnskab

Verdens største producent af cigarer og pibetobak, Scandinavian Tobacco Group, vælger Hou Media som samarbejdspartner i forbindelse med offentliggørelsen af virksomhedens årsregnskab den 25 marts 2014.

Hou Media har i den forbindelse produceret en række interne videoer, hvor selskabets CEO, Anders Colding Friis, orienterer selskabets godt 10.000 medarbejdere i mere end 20 lande om, hvordan Scandinavian Tobacco Group har udviklet sig i det forgange år, og hvilke målsætninger der er for selskabet i 2014.

Hou Media har generelt stor erfaring med at producere finansielle videoer til store virksomheder som eksempelvis også Maersk i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskaber.